YENİ LİSANS BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  BAYİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER VE BİLGİLER

  İmza sirküsü veya imza beyannamesi. (Noterden son6 ayı geçmeyecek şekilde aslı gibidir kaşeli olması gerekmektedir)
  Oda sicil kaydı. (Eğer şube mevcutsa hem merkez hem şube içinde gönderilecek)
  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı. (Noter onaylı)
  Vergi kimlik belgesi.
Adres teyit yazısı. (Yetkili belediyeden ruhsattaki adres ile aynı olacak şekilde alınacak)
  Asgari mesafe tespit tutanağı.
  (Yeni açılacak istasyonlar için.)
Ticaret sicil gazetesi.
  KEP adresi görüntüsü
  Bayiye ait e-mail adresi ve telefon numarası bilgisi.
  İstasyona ait enlem ve boylam bilgisi. (Kanopi altı WhatsApp konumu)
  Tehlikeli madde ve tehlikeli atık sigorta poliçesi
  Yeni lisans başvuru ücret dekontu.
  Lisans başvuru bedeli
  VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu:014)
  TR 37 0001 5001 5800 7292 2299 68 numaralı (IBAN) EPDK hesabına yatırılması gerekmektedir.
  TUTAR: 9.130 TL

  BAYİ EVRAKLARI 7 KITA DAĞITIMA EKSİKSİZ İLETİLDİKTEN SONRA DAĞITIM ŞİRKETİNİN HAZIRLAYACAĞI EVRAKLAR
  Başvuru dilekçesi.
  Bayilik sözleşmesi.
  Ortaklık yapısı beyanı.
  İstasyon otomasyon sistemi beyanı.
  Beyan dilekçesi.
  Sigorta beyan formu.
  Kaçakçılık fiilleri nedeniyle hükmü bulunmadığına dair beyan.
  Lisans almaya engeli olmadığına dair beyan.
  EK1
Yetki devri belgesi. (Muvafakatname)

  Başvuru öncesi SGK İl Müdürlüğünden vergi numarası veya T.C. kimlik numarası borç sorgulamanın aktifleştirilmesi gerekmektedir.
  Gönderilen tüm evrakların her sayfasında kaşe ve imza olması zorunludur.

  TADİL LİSANS BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR BAYİNİN HAZIRLAMASI GEREKEN BELGELER VE BİLGİLER

  İmza sirküsü veya imza beyannamesi. (Noterden son 6 ayı geçmeyecek şekilde aslı gibidir kaşeli olması gerekmektedir)
  Oda sicil kaydı. (Eğer şube mevcutsa hem merkez hem şube içinde gönderilecek)
  İşyeri açma ve çalışma ruhsatı. (Noter onaylı)
  Vergi kimlik belgesi
  Ticaret sicil belgesi
  EPDK bayilik lisansı belgesi
  İstasyona ait enlem ve boylam bilgisi. (Konapi altı WhatsApp konumu)
  Fesihname (Sözleşme tarihinden önce veya aynı gün tarihli olması zorunludur)
  Tadil lisans başvuru ücret dekontu.
  Lisans başvuru bedeli
  VAKIFLAR BANKASI BAHÇELİEVLER ŞUBESİ (Şube Kodu:014),
  TR 37 0001 5001 5800 7292 2299 68 numaralı (IBAN) EPDK hesabına yatırılması gerekmektedir.
  TUTAR:5.250TL
  Dekont Açıklaması: BAYİ UNVAN – VERGİ NUMARASI – LİSANS TADİL BEDELİ 

  BAYİ EVRAKLARI 7 KITA DAĞITIMA EKSİKSİZ İLETİLDİKTEN SONRA DAĞITIM ŞİRKETİNİN HAZIRLAYACAĞI EVRAKLAR 

  Bayilik sözleşmesi.
  Ortaklık yapısı beyanı.
  Yetki devri belgesi (Muvafakatname)

  BAŞVURU ÖNCESİ SGK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN VERGİ NUMARASI veya T.C. Kimlik NUMARASI BORÇ SORGULAMANIN AKTİFLEŞTİRİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

  Gönderilen tüm evrakların her sayfasında kaşe ve imza olması zorunludur.